Alegacións de Bamad ao proceso de funcionarización do persoal laboral da Xunta de Galicia.

A semana pasada enviamos alegacións ao proceso de funcionarización do persoal laboral da Xunta. A Dirección Xeral de Función Pública presentou un borrador das equivalencias do persoal laboral a funcionarios. Nestas equivalencias propoñen pasar todo o persoal auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos do grupo IV ao C2. Creando un […]