Webinarios 2021

Webinarios celebrados nos meses de Abril, Setembro e Novembro de 2021

As persoas socias e as inscritas en cada webinario poderán acceder a cada un dos mesmos coas claves faciltadas por Bamad.

Abril:

Webinario: Arquivos, Bibliotecas e Museos en tempos de confinamento: achegamento á cidadanía, co seguinte programa:

Martes 6 de Abril. Bibliotecas a domicilio: como levar a biblioteca e as súas actividades aos domicilios das persoas usuarias.

 • Juan Sobrino García: Biblioteca de Sotol del Real: Proxectos sociais de animación á lectura e a súa adaptación á pandemia.
 • María Elena Becerra García e María José Villar Fernandez: Bibliotecas de Redondela

Martes 13 de Abril. Abrindo espazos: os museos desde a casa.

 • Ana Vasco Castillo: Museo de Belas Artes da Coruña: Distancia social, inclusión e novas tecnoloxías. Un museo en movemento e identidades.
 • Manuel Mosquera Cobián: Museo de Belas Artes da Coruña: Iniciativas a remoto no Museo de Belas Artes da Coruña, Belas artes na casa e Correspondencias.

Mércores 21 de Abril. Os Arquivos ante o reto do confinamento.

 • Gabriel Quiroga Barros: Arquivo do Reino de Galicia: Arquivos e confinamento: un tempo para a reflexión e para a acción?
 • Marta Munuera: Arxiu Municipal de Terrassa: Arquivo, servizo esencial: dando resposta ás necesidades da administración durante o confinamento.

Accede aos vídeos dos webinarios de Abril

Setembro:

Webinario: Información, arquivos e documentos, co seguinte programa:

Martes 14 de Setembro. A cultura galega e o patrimonio documental: encontro coas Fundacións e o seu patrimonio

 • Rosa María Méndez e Ana Mateos: Museo do Pobo Galego: As coleccións documentais do Museo do Pobo galego: o Arquivo
 • Uxío Novo: Fundación Uxío Novoneyra: O Arquivo Novoneyra: dende o Señorio de Pacios á Casa do poeta – lobo de Parada do Courel

Martes 21 de Setembro. Os servizos de información documental nas Universidades

 • María Isabel Casal: Biblioteca Universitaria da USC: O papel das bibliotecas universitarias como servizo de apoio á docencia, á investigación e a xestión nas universidades
 • Désirée Mª Domínguez Pallas: Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS): O Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela: pasado, presente e futuro dun servizo de información documental singular.

Martes 28 de Setembro. Empresas e servizos documentais

 • Lidia Ferrer: Servicio Móvil: Os novos retos dos procesos arquivísticos en Galicia
 • Cristina Ameijeiras: LTM Servicios Bibliotecarios: Perfís profesionais para bibliotecas con futuro

Accede aos vídeos dos webinarios de Setembro

Novembro:

Webinario: A perspectiva de xénero nos centros da memoria: obriga legal, necesidade social e profesional, co seguinte programa:

Luns 15 de Novembro

 • Araceli Martínez Estéban: Marco teórico: A perspectiva de xénero, que é? I
 • Pilar V. de Foronda: Experiencias nos museos

Xoves 18 de novembro

 • Araceli Martínez Estéban: Marco teórico: A perspectiva de xénero, que é? II
 • Sabela Pérez Fórneas: Experiencias en bibliotecas

Martes 23 de Novembro

 • Alicia Payo: Marco Teórico: A perspectiva de xénero, necesidade social e profesional I
 • María del Olmo Ibáñez: Experiencias nos arquivos

Mércores 24 de Novembro

 • Alicia Payo: Marco Teórico: A perspectiva de xénero, necesidade social e profesional II
 • Branca Novoneyra: Proxecto de recuperación da memoria das mulleres: O arquivo da Memoria das Mulleres do Courel

Accede aos vídeos dos webinarios de Novembro (páxina con contrasinal para persoas socias e inscritas no webinario)

 

A realización dos webinarios 2021 contaron cunha subvención da Deputación da Coruña.