Bamad ante a COVID-19 (2020)

Actuación de Bamad Galicia ante a crise provocada pola COVID-19

 

BAMAD GALICIA ante a crise sanitaria e social provocada pola COVID-19 ten realizado diferentes accións dirixidas ás institucións públicas para facilitar as medidas de seguridade e hixiene tanto para o persoal que traballa nos centros de información como para as e os usarios dos mesmos.

1) Comunicados e propostas de BAMAD

Realizado pola improvisación e diferentes medidas que estaban tomando as diferentes administracións e entidades públicas.

Medidas propostas que sirvan para que desde as bibliotecas se contribúa a minorizar o impacto económica que a crise vai provocar no sector do libro e da lectura. As propostas foron rexistradas tamén ante a Consellaría de Cultura.

Chamamento á calma para que as institucións establezan medidas progresivas e con seguridade e hixiene ante a abertura dos centros de información. Ademais inclúense os diferentes protocolos e propostas que varias entidades de Fesabid teñen realizado para a abertura dos centros.

 

2) Algúns dos comunicados foron divulgados polos medios de comunicación

 

3) Actuacións ante as administracións: