Memorias de Actividades

Bamad Galicia, no seu labor de entidade recoñecida de utilidade pública, pon a disposición de toda a sociedade as Memorias de actividades da entidade desde o ano 2014.

As persoas asociadas a Bamad dispoñen ademais o acceso ás Actas e ás Memorias económicas e de actividades desde o ano 2008 accedendo coas súas claves á área de Documentos.

Memorias de actividades de BAMAD Galicia: