Xornadas de Arquivos e Bibliotecas públicas de Galicia (2021)

As Xornadas de Arquivos e Bibliotecas públicas de Galicia: dun presente imperfecto a un futuro transformador, organizadas pola Deputación da Coruña, coa colaboración de Bamad Galicia, celebráronse o 19 e 20 de febreiro de 2021, dentro do Programa da Deputación da Coruña A Cultura é un dereito.

O programa e a información das xornadas pode verse nesta ligazón.

Publicación das Actas das Xornadas de Arquivos e Bibliotecas públicas de Galicia: dun presente imperfecto a un futuro transformador.

Poñemos a disposición do público os vídeos coas intervencións das persoas ponentes e os debates suscitados a raíz das intervencións.

Venres 19 de febreiro: Situación actual dos servizos, lexislación actual e grao de cumprimento, novos marcos

Arquivos: María Díaz Bernárdez. Arquivo Histórico Provincial de Lugo

Bibliotecas: Eugenio Gómez Barreiro. Biblioteca Pública Miguel González Garcés (A Coruña)

Presentación do Arquivo da Deputación da Coruña: Mutacións arquivísticas: da aspiración á inspiración. Carmen Molina Taboada. Arquivo da Deputación da Coruña

Debate

Sábado 20 de febreiro:

Profesionais: novos retos

Arquivos: Rosa Martín Rey. Xerencia Territorial do Catastro de Lugo

Bibliotecas: Alicia Sellés Carot. Presidenta de FESABID

Debate

Propostas imprescindibles para unha década

2021-2030

Arquivos: Olimpia López Rodríguez. Arquivo Xeral Territorial de Lugo

Bibliotecas: Xoán Manuel Pérez Lijó. Biblioteca Municipal de Ames

Debate e Clausura