Webinario Setembro 2021

Webinarios celebrados nos meses de Abril, Setembro e Novembro de 2021

As persoas socias e as inscritas en cada webinario poderán acceder a cada un dos mesmos coas claves faciltadas por Bamad.

Setembro:

O webinario realizado foi: Información, arquivos e documentos, co seguinte programa:

Martes 14 de Setembro. A cultura galega e o patrimonio documental: encontro coas Fundacións e o seu patrimonio

  • Rosa María Méndez e Ana Mateos: Museo do Pobo Galego: As coleccións documentais do Museo do Pobo galego: o Arquivo
  • Uxío Novo: Fundación Uxío Novoneyra: O Arquivo Novoneyra: dende o Señorio de Pacios á Casa do poeta – lobo de Parada do Courel

Vídeo do webinario do 14 de setembro

Martes 21 de Setembro. Os servizos de información documental nas Universidades

  • María Isabel Casal: Biblioteca Universitaria da USC: O papel das bibliotecas universitarias como servizo de apoio á docencia, á investigación e a xestión nas universidades
  • Désirée Mª Domínguez Pallas: Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS): O Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela: pasado, presente e futuro dun servizo de información documental singular

Martes 28 de Setembro. Empresas e servizos documentais

  • Lidia Ferrer: Servicio Móvil: Os novos retos dos procesos arquivísticos en Galicia
  • Cristina Ameijeiras: LTM Servicios Bibliotecarios: Perfís profesionais para bibliotecas con futuro

Vídeo do webinario do 28 de setembro