Webinario Abril 2021

Webinarios celebrados nos meses de Abril, Setembro e Novembro de 2021

As persoas socias e as inscritas en cada webinario poderán acceder a cada un dos mesmos coas claves faciltadas por Bamad.

Abril:

O webinario realizado foi: Arquivos, Bibliotecas e Museos en tempos de confinamento: achegamento á cidadanía, co seguinte programa:

Martes 6 de Abril. Bibliotecas a domicilio: como levar a biblioteca e as súas actividades aos domicilios das persoas usuarias.

  • Juan Sobrino García: Biblioteca de Sotol del Real: Proxectos sociais de animación á lectura e a súa adaptación á pandemia.
  • María Elena Becerra García e María José Villar Fernandez: Bibliotecas de Redondela

Vídeo do webinario do 6 de abril

Martes 13 de Abril. Abrindo espazos: os museos desde a casa.

  • Ana Vasco Castillo: Museo de Belas Artes da Coruña: Distancia social, inclusión e novas tecnoloxías. Un museo en movemento e identidades.
  • Manuel Mosquera Cobián: Museo de Belas Artes da Coruña: Iniciativas a remoto no Museo de Belas Artes da Coruña, Belas artes na casa e Correspondencias.

Vídeo do webinario do 13 de abril

Mércores 21 de Abril. Os Arquivos ante o reto do confinamento.

  • Gabriel Quiroga Barros: Arquivo do Reino de Galicia: Arquivos e confinamento: un tempo para a reflexión e para a acción?
  • Marta Munuera: Arxiu Municipal de Terrassa: Arquivo, servizo esencial: dando resposta ás necesidades da administración durante o confinamento.

Vídeo do webinario do 21 de abril