Month: Febreiro 2013

Memoria Actividades Anabad Galicia 2012

Presentamos a Memoria anual de actividades de ANABAD-Galicia correspondente ao ano 2012. Dámos conta da situación actual en canto á estrutura organizativa, actividades realizadas e ao programa de formación levado a cabo. Os esforzos estiveron dirixidos a consolidar a comunicación coas persoas asociadas, intentamos que as vías de contacto aumenten e […]